اجری سالنهای کنفرانس

دوربین کنفرانس (دوربین اتوتراک کنفرانس)

جهت اتصال دوربین کنفرانس به کنترلر دوربین منبع تغذیه نیاز به کابل دوزوج و کابل تصویر می باشد.

کابل دوزوج:

جهت کنترل دوربین کنفرانس از کابل دوزوج استفاده می شود،سعی کنید نوع جنس کابل دوزوج با کیفیت باشد و دارای فویل باشد.

ما در این مقاله رنگ سیم ها را به صورت فرضی در نظر میگیریم(قهوه ای،قرمز،نارنجی،سبز)

کابل تصویر کنفرانس :

کابل تصویر جهت انتقال تصویر دوربین کنفرانس به منبع تغذیه دوربین استفاده میشود، اغلب از کابل RG59 استفاده میشود،سعی شود نوع کابل تمام مس باشد تا تصویر باکیفیتی دریافت شود.

خروجی منبع کنترل دوربین کنفرانس RS422 دارای ۵ خروجی میباشد جهت اتصال یک عدد دوربین کنفرانس از ۴ پین آن استفاده میکنیم ، از شماره یک تا ۴ سیم ها را به ترتیب متصل میکنیم.فرضا(۱=قهوه ای ، ۲=قرمز ، ۳=نارنجی ، ۴=سبز )

ورودی RS422 دوربین کنفرانس دارای ۹ ورودی میباشد ما از ۴ ورودی از شماره ۱ تا ۴ استفاده میکنیم اتصالات خروجی منبع کنترل دوربین را به ورودی دوربین کنفرانس وصل میکنیم توجه داشته باشید ورودی دوربین باید بلعکس منبع کنترل باشد شماره ۱ منبع به شماره ۴ دوربین ، شماره ۲منبع به شماره ۳ دوربین ، شماره ۳ منبع به شماره ۲ دوربین ، شماره ۴ منبع به شماره ۱ دوربین متصل میشود.

منبع کنترل دوربین دارای ورودی جهت اتصال به دوربین میباشد ، از Video out دوربین به ورودی منبع با کابل تصویر متصل میشود.

در مرحله آخر آداپتور دوربین را به دوربین اتصال داده حال شما میتوانید دوربین کنفرانس را کنترل نموده و دوربین ها را ست نمایید.