ارائه دهنده مدرن ترین تجهیزات ویدئو کنفرانس تجهیزات ویدئو کنفرانس D&D , Aver دارای … اطلاعات بیشتر محصولات Aver , D&D  در فروشگاه … با محصولات ویدئو کنفرانس فوق العاده این شرکت، می توانید با کیفیت Full HD با همکاران خود در … این شرکت در طول سال های فعالیت خود راه حل های ویدئو کنفرانس بسیاری را اجرا و مدیریت کرده است.